facebook

ДепартаментДизайн

Ръководител на департамент

 

 

Доц. д-р Кристина Савова е дизайнер, моден експерт и дългогодишен преподавател в Нов български университет. Ръководител на департамент „Дизайн“ от 2021 г.

 

Завършила е висше образование, бакалавър и магистър по моден дизайн в НБУ, а през 2013 защитава докторска степен с тема „Модни стилове и конструкции от Уърт до Диор (1850 – 1950 г.).

 

От 2003 г. е щатен асистент, а от 2014 г. – щатен главен асистент към Факултет за базово образование. От 2020 г. заема академичната длъжност доцент. Доцент Савова има значим принос за административното и програмно развитие, като програмен директор, програмен консултант и директор на Програмния съвет на департамент „Дизайн“. Проявява дейна активност за публичното представяне на департамента чрез творчески прояви, конференции, семинари, изложби и др. Участва и работи в системата за тюторство на НБУ.

 

Кристина Савова има богат професионален и практически опит в сферата на модния дизайн. Води курсове в областта на художественото проектиране, проучвания и прогнози в модата и модни тенденции. Изследователските и научни интереси на доц. д-р Кристина Савова са насочени в областта на модния дизайн, стилове, прогнозиране и модни тенденции. Занимава се с теми като развитието на модните стилове, връзката на културното наследство с модния дизайн и художествено проектиране в модната индустрия. Публикува своите изследвания в утвърдени професионални и академични издания. Автор е на книгата „Съвременни модни стилове. Формиране, развитие, тенденции“, която излиза през 2017 г.

 

 

доц. д-р Кристина Савова  

 

За контакт:

корпус 2, офис 509

тел.: 02/8110 519

e-mail: ksavova@nbu.bg