facebook

ДепартаментДизайн

Програмен съвет

 

ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ:  доц. д-р Софрони Върбев

 

Приемно време: понеделник от 14:30 до 16:30 часа; вторник 11:30 до 12:30 часа и от 16:15 до 17:15 часа

 

Корпус 2, офис 614

Тел.: 02/8110 614, в. 26141

E-mail: svyrbev@nbu.bg

 

 

СЕКРЕТАР-СПЕЦИАЛИСТ:  Емилия Борисова

 

Бакалавърски програми:
БП Мода, БП Уеб дизайн и графична реклама
Майнър програми: Мода, Уеб дизайн и графична реклама

Магистърски програми:
МП Дизайн на електронни издания и уеб сайтове, МП Мода и бизнес стратегии, МП Стайлинг, МП Мода и стайлинг, МП Мода, стайлинг и бизнес стратегии

Приемно време:
от понеделник до петък: от 10:00 до 12:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа

 

Офис: корпус 2, офис 614
Тел.: 02/8110 644, в. 26142
e-mail: eborisova@nbu.bg

 

 

СЕКРЕТАР-СПЕЦИАЛИСТ:  Валентина Попова

 

Бакалавърски програми:
БП Интериорен дизайн
Майнър програма: Интериорен дизайн

Магистърски програми:
МП Пространствен дизайн, МП Продуктов дизайн за интериор, МП Пространствен и продуктов дизайн за интериор

Приемно време:
от понеделник до петък: от 10:00 до 12:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа

 

Офис: корпус 2, офис 509
Тел.: 02/8110 599, в. 25091
e-mail: vpopova@nbu.bg

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ:

 

гл. ас. д-р Явор Жаблянов

 

гл. ас. д-р Руслан Лозев

 

гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова

 

гл. ас. д-р Петко Якимов

 

ас. д-р Мария Миличин

 

ас. Кристина Колодеева

 

доц. д-р арх. Гергана Стефанова, департамент „Архитектура“

 

Антон Конов, уеб дизайнер във ф-ма „Инфо Нет“

 

Еманоела Матейкова, дизайнер в модна къща „Теодор“

 

Цветелина Димитрова, интериорен дизайнер и мениджър в студио „Барака дизайн“