facebook

ДепартаментДизайн

Конкурси

академична длъжност главен асистент, ДВ 13 от 13.02.2024 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (уеб дизайн и графична реклама). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 02/8110235

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Петко Якимов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  14.05.2024 / 13:00
 • Зала
  корпус 2, зала 507

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ 87 от 17.10.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (интериорен и продуктов дизайн). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Светослав Анев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  08.04.2024 / 13:00
 • Зала
  Заседателна зала 20 - I корпус

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент, дв 67 от 04.08.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (текстилен дизайн и дизайн на интериорен текстил). Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Евелина Гебрева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  10.11.2023 / 13:00
 • Зала
  корпус 1, зала 310

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, дв 50/09.06.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет – София, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (дизайн на печатна реклама, книжни издания и уеб продукти) Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 02/8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Софрони Върбев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  24.11.2023 / 13:00
 • Зала
  корпус 1, зала 310

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ 15/14.02.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университетобявява конкурс за един доцент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Визуална композиция, форма и цвят в дизайна). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235. 785

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  25.09.2023 / 10:00
 • Зала
  корпус 1, зала 207

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ 92/18.11.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за доцент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (моден дизайн и дизайн на сценични костюми). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Яна Дворецка

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  28.03.2023 / 13:00
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ бр. 22/18.03.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (интериорен дизайн). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 22 от 18.03.2022 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Иво Николаев Попов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  07.09.2022 / 13:00
 • Зала
  ZOOM

Прикачени файлове

академична длъжност професор, ДВ бр. 8/28.01.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 8. Изкуства, 8.2. Изобразително изкуство. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 8 от 28.01.2022 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Елена Георгиева Тодорова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  27.06.2022 / 13:30
 • Зала
  ZOOM

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 95/16.11.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (дизайн и дигитално рисуване, компютърно проектиране). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 95/16.11.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Румен Атанасов Кожухаров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  10.02.2022 / 13:00
 • Зала
  зала 310, първи корпус

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент, ДВ 67/13.08.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (интериорен дизайн, съвременни материали в дизайна, критичен дизайн). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 67/13.08.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Руслан Георгиев Лозев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  18.11.2021 / 14:40
 • Зала
  110, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 62/06.08.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (уеб и графичен дизайн, плакат и печатна реклама). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 62/06.08.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Стоян Василев Бунджулов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  21.11.2019 / 13:00
 • Зала
  406, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ бр. 62/ 06.08.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (мода). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 62/06.08.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Кристина Георгиева Савова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  28.01.2020 / 11:00
 • Зала
  210, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 103 от 27.12.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (интериорен дизайн). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 103/27.12.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Ралица Крумова Стефанова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  14.06.2017 / 13:00
 • Зала
  214, І-ви корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 64 от 16.08.2016
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (дизайн, пространствен дизайн). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 64/16.08.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Иво Николаев Попов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  11.11.2016 / 11:20
 • Зала
  502, ІІ-ри корпус
Академична длъжност професор, ДВ брой 02 от 08.01.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (текстилен и интериорен дизайн). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 2/08.01.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Емилия Кирилова Панайотова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  16.06.2016 / 10:00
 • Зала
  507, ІІ-ри корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ 82 от 23.10.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 82/23.10.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Борис Кирилов Сергинов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  04.04.2016 / 15:00
 • Зала
  607, ІІ-ри корпус

Прикачени файлове