facebook

ДепартаментДизайн

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №2007СВ16IР006-2011-2-94 „Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №2007СВ16IР006-2011-2-94 „Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието“

На 18.12.2014 година в Галерия УниАрт на Нов български университет се проведе заключителната конференция по проект №2007СВ16IР006-2011-2-94 „Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия.
На събитието присъстваха представители на партньорите в проекта и участници в мероприятията.
Партньори по проекта са Технологичният факултет в сръбския град Лесковац (водещ партньор), Научно-техническите съюзи по текстил, облекло и кожи, Федерацията на научно-техническите съюзи и Териториалната организация на научно-техническите съюзи (HТС) – гр. Дупница.
Нов български университет също взе активно участие. Преподаватели от департамент „Дизайн“ взеха участие в организацията и провеждането на голяма част от дейностите, включени в проекта, както и в подготовката на студентите по мода от НБУ, които  бяха едни от основните изпълнители по проекта за България.
По време на заключителната конференция доклади изнесоха проф. Николай Симеонов (НТС по ТОК), Душан Трайкович, Струджан Сакич и Сретен Стоянович (Технологичен факултет в град Лесковац), които представиха основните цели на проекта, дейностите, свързани с реализирането на проекта и постигнатите резултати. Николай Симеонов и Душан Трайкович изказаха специални благодарности за съдействието и участието на НБУ и поздравиха студентите от департамент „Дизайн“ за доброто им представяне.
Меморандумът за взаимно сътрудничество между Технологичния факултет в град Лесковац и Нов български университет беше отчетен като един от резултатите, постигнати при изпълнението на проекта. От името на НБУ документът беше подписан от проф. Антони Славински – Председател на Настоятелството на НБУ.
По време на заключителната конференция бяха раздадени наградите на победителите в конкурса „Идейни проекти за съвременни модни продукти, вдъхновени от културното наследство на сръбския и на българския народ“.

Прикачени файлове