facebook

ДепартаментДизайн

Научна конференция „Креативни практики и устойчив дизайн“ 2012

Научна конференция „Креативни практики и устойчив дизайн“ 2012

На 31 октомври 2012 година в театралната зала на Нов български университет се проведе втората междууниверситетска конференция, организирана от департамент „Дизайн и архитектура“, на тема: „Креативни практики и устойчив дизайн“.

Конференцията предостави възможност за представяне на резултати от научни изследвания и обмен на иновативни практики на колеги дизайнери и архитекти. Бяха популяризирани принципите и методиките на обучение по дизайн и архитектура в Нов български университет.

Бяха създадени нови и затвърдени съществуващите добри междууниверситетски партньорства. Конференцията беше посетена от студенти по дизайн и архитектура, които се запознаха с последните научни изследвания в областта на устойчивия дизайн и архитектура.

Участници:

- Преподаватели:

доц. д-р Борис Сергинов, НБУ – „Методики на дизайн проектирането”
доц. Е. Панайотова, НБУ – „Концепции за устойчив дизайн”
доц. Банко Банков, НБУ – „Иновации и тенденции в проектирането на най-критичното място в жилището“
доц. д-р ланд арх. Веляна Найденова, НБУ – „Методика за оценка на индексите на екологична устойчивост за организацията на ландшафта при изграждането на Зелени университетски кампуси, приложима в Българския метод за проектиране и строителство на екологично съобразени сгради”
доц. Димитър Добревски, НХА -„Образование и креативно иновационно мислене в областта на дизайна” доц. Димитър Добревски -„Образование и креативно иновационно мислене в областта на дизайна”
д-р Иванка Добрева-Драгостинова, НБУ –„Стари технологии - нови идеи. Бамбукът”
д-р Румяна Стефанова, НБУ – „Атрактивни визуализации за Интернет”
д-р Ралица Стефанова, д-р Ралица Стефанова – „Креативни, комерсиални и художествени мотивации в дизайна”, НБУ – „Креативни, комерсиални и художествени мотивации в дизайна”, НБУ
арх. Гергана Стефанова, НБУ – „Съвременни решения за осветление в интериора”
арх. Миряна Йорданова,НБУ – „Концепция за пространствено развитие на България. Културните ценности и развитието на регионите“
Иво Попов, НБУ – „Универсални модулни конструкции в съвременния интериор“

- Докторанти:

Биляна Калоянова, НБУ – „Реди мейд и ре-дизайн като част от системата на концептуалния дизайн”
Биляна Стоименова, НБУ – „Първи български печатни издания (16-17 век)"
Евеленина Гебрева, НБУ – „Текстил в съвременния интериор – традиция и алтернатива"
Незабравка Недялкова, НБУ – „Ролята на CAD/CAM системите в съвременното индивидуализирано производство“
Росица Рангелова, НБУ – „Роля и функционалност на облеклото при децата”
Румяна Секулова, ЕПУ - „Рисуването, дизайна и устойчивата архитектура”
Светослав Анев, НБУ – “Устойчиво развитие при мебелите за седене в жилищния интериор”
Силвия Сълкова, НХА – „Комплексно проектиране и устойчив дизайн в градската среда”
Халед Сабра, НБУ – „Устойчивата разлика в цветови композици в интериора“