facebook

ДепартаментДизайн

Научна конференция „Дизайн и архитектура – теория, практика и взаимодействие“ 2011

Научна конференция „Дизайн и архитектура – теория, практика и взаимодействие“ 2011

На 15.06.2011г. се проведе научна конференция „Дизайн и архитектура - теория, практика и взаимодействие“ в Театралната залата на НБУ, с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

Научната конференция е посветена на двадесет годишнината от основаването на Нов български университет. Конференцията успя да отрази състоянието на българския дизайн и архитектура, както и възникналите теоретични и практически проблеми през периода 2000-2011г. Събитието направи пространствен теоретичен преглед на постиженията на голямото разнообразие от толкова много „дизайн професии“ и разновидности на професията на архитекта, но и се превърна в място за некомерсиален диалог между колегията дизайнери и архитекти. Научната конференцията представи най-различни форми на креативни теоретични и практически взаимодействия.

Чрез изнесените доклади се постигна генерирането на организационна и информационна структура за съвместна дейност и преподаване. Създаде се стратегия за по - ползотворно внедряване на дизайнерската и архитектурна теория и практика. Научната конференция предостави и платформа за създаване на партньорства между работещите дизайнери и архитекти, висшите училища и културните институции, производителите и потребители на дизайн и архитектура.

Най-важната мисия на научната конференция бе изпълнена и тя създаде екзистенциално пространство за теоретична изява, като представи постиженията на българските дизайнери и архитекти, както и практическата и теоретична дейност на преподавателите и докторантите от НБУ.

Участници:

- Преподаватели:

проф. д-р Константин Бояджиев - НБУ с тема: „Методики на дизайн проектирането“ 
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ с тема: „Проблеми на архитектурното образование в България“ - НБУ
доц. д-р Анна Аврамова – НБУ с тема: „Отговорностите на архитекта за пространствената жизнена среда на човека“
доц. Димитър Добревски – НХА с тема: „Трите кита на материалната артификация“ 
гл. ас. д-р Иванка Добрева – Драгостинова – НБУ с тема: „За мисията на дизайна за детска среда“ 
инж. Татяна Пенчева – Георгиева – НБУ с тема: „Конструкция и мода“ 
арх. Гергана Стефанова – НБУ с тема: „Промяна на пространството, чрез светлина – светлинни кладенци“ 
арх. Миряна Йорданова – НБУ с тема: „Албанската къща от 18-19 век“ 

- Докторанти:

Биляна Калоянова – НБУ с тема: „Концептуални тенденции в дизайна през 20-те години на 20 век“
Дина Добренска – НХА с тема: “Дизайн на материалната среда на децата – средства за игра“ 
Йово Панчев – НБУ с тема: „Българският модел. Архитектура на кризата“ 
Клементина Манчева – НБУ с тема: „Дизайн – етимология и съвременно звучене на термина“ 
ас. Кристина Савова – НБУ с тема: „Спортният стил в облеклото в края на ХІХ и началото на ХХ век.“ 
ас. Незабравка Недялкова – НБУ с тема: „Функционалното облекло в съвременния моден дизайн“ 
ас. Росица Рангелова – НБУ с тема: „Дънковите облекла – възникване, развитие и мястото им в гардероба на възрастни и деца“ 
Румяна Стефанова – НБУ с тема: „Графичният дизайн - глобално огледало на днешния свят“ 
ас. Софрони Върбев – НБУ с тема: „Предпоставки и възникване на корпоративната идентичност“ 
Халед Сабра – НБУ с тема: „Анализ на цветовете в дизайна. Топли и студени цветове“ 
Юлиан Митев – НХА с тема: „Началните страници на българския видеоарт – дизайнерски решения“ 
ас. Явор Жаблянов – НБУ с тема: „Компютърното проектиране в дизайна - история, развитие и тенденции“ 
ас. Яна Василева – НБУ с тема: „Приложение на графичният дизайн в модната индустрия“ 
ас. Яна Дворецка – НБУ с тема: „Облеклото като знак за религиозна принадлежност“