facebook

ДепартаментДизайн

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН АРТ СИМПОЗИУМ „ДИЗАЙНЪТ КАТО МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА КОМУНИКАЦИЯ И КУЛТУРА“

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН АРТ СИМПОЗИУМ „ДИЗАЙНЪТ КАТО МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА КОМУНИКАЦИЯ И КУЛТУРА“

Организатори:

департамент „Дизайн“
БП „Мода“

Ръководител:
проф. д-р Емилия Панайотова

Участници:

НБУ 
студенти от програмите на департамент „Дизайн“, доц. д-р Елена Тодорова, гл. ас. д-р Кристина Савова, гл. ас. д-р Яна Василева, гл. ас. д-р Иво Попов, ас. Стоян Бунджулов, хон. преп. Теодора Момекова, докторант Милена Начева, д-р Лиляна Караджова, проф. д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Борис Сергинов, доц. д-р Ралица Стефанова, гл. ас. д-р Биляна Калоянова, ас. Руслан Лозев 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 
студенти на ЮЗУ и проф. д-р Мария Блажева 


НМА "Панчо Владигеров"
доц. д-р Мария Илиева

СУ „Климент Охридски“ 
студенти на СУ „Климент Охридски“ и проф. д-р Лаура Димитрова – програма Визуални изкуства, факултет по науки за образование и изкуства

ТК „Любен Гройс“ 
студенти на ТК „Любен Гройс“ и проф. д-р Мария Блажева

 

Прикачени файлове