facebook

ДепартаментДизайн

Международна научна конференция по проект №2007СВ16IР006-2011-2-94 „Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието“

Международна научна конференция по проект №2007СВ16IР006-2011-2-94 „Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието“

На 6 и 7 ноември 2014 година Нов български университет беше домакин на международна научна конференция, организирана по проект №2007СВ16IР006-2011-2-94 „Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия.

Съорганизатори на конференцията бяха Технологичният университет в гр. Лесковац (Сърбия), Научно-техническият съюз по текстил, облекло и кожи, Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Териториалната организация на научно-техническите съюзи (гр. Дупница) и НБУ.

Участие в конференцията взеха представители от Технологичния университет в гр. Лесковац, Pamukkale University (Турция), Нов български университет, департамент „Дизайн“, Българска академия на науките, Национална художествена академия, Колеж Сливен при ТУ (гр.София), ТУ (гр. Габрово), Тракийски университет (гр. Ст. Загора), представители на текстилния и модния бизнес.

В дните на конференция бяха проведени още три съпътстващи мероприятия, организирани по проект №2007СВ16IР006-2011-2-94 „Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия:

- Изложба на лабораторията Биологично активни полимери, Институт по полимери, БАН - „Наноблакна и изделия от тях“
- Изложба на скици, спечелили в конкурса „Иновации в производството на облекло“ (също по проект №2007СВ16IР006-2011-2-94)
- Модно ревю на модели, вдъхновени от културното наследство на българския и сръбски народи и спечелили в конкурса „Иновации в производството на облекло“.

Студентите от Нов български университет, департамент „Дизайн“, взеха активно участие в конференцията, конкурса, изложбата и модното ревю (както и във всички останали мероприятия по проекта).

Прикачени файлове