facebook

ДепартаментДизайн

Четвърта национална научна конференция, организирана от деапартамент „Дизайн“ „Идентичност и артификация на реалността в изкуството, дизайна и архитектурата“, 30.01.2018 г.

Четвърта национална научна конференция, организирана от деапартамент „Дизайн“ „Идентичност и артификация на реалността в изкуството, дизайна и архитектурата“, 30.01.2018 г.

 

На 30.01.2018 г. се проведе четвъртата национална конференция, организирана от департамент „Дизайн“ на тема „Идентичност и артификация на реалността в изкуството, дизайна и архитектурата“. В научния форум взеха участие изявени автори, преподаватели и изследователи, докторанти и алумни на НБУ. Превърналият се в традиционен научен форум е своеобразна и уникална за България платформа, на която се разискват проблемите и перспективите, взаимовръзките и взаимодействията в тези специфични области, както и техните теоретични, философски, социални, практически, визуални и иновативни измерения.Предстои издаването на сборник с научните доклади.

 

Четвъртата национална научна конференция „Идентичност и артификация на реалността в изкуството, дизайна и архитектурата“ се осъществи с финансовата подкрепа на фонд "Учебни програми" към МФ.

 

Организационен екип: проф. д-р Борис Сергинов, гл. ас. д-р Биляна Калоянова, докторант Руслан Лозев
Дизайн на печатни материали ас. Стоян Бунджулов

 

Водещи на сесии: проф. д-р Борис Сергинов, доц. д-р Ралица Стефанова, доц. д-р арх. Георги Георгиев

Прикачени файлове