facebook

ДепартаментДизайн

Докторанти

Елена Велкова Трифонова
 • Име на докторанта
  Елена Велкова Трифонова
 • Тема на дисертацията
  „Творческа и галерийна дейност на художника и дизайнер Камен Попов в периода 1973 – 2015 година“
 • Научен ръководител
  проф. д-р Борис Сергинов
Мария Александрова Видева
 • Име на докторанта
  Мария Александрова Видева
 • Тема на дисертацията
  “Атомичен дизайн на уеб сайтове и мобилни приложения”
 • Научен ръководител
  проф. д-р Елена Тодорова
ас. Кристина Николаева Колодеева
 • Име на докторанта
  ас. Кристина Николаева Колодеева
 • Тема на дисертацията
  „Мода и устойчивост: трансформиране на модните продукти, системи, дизайнерски практики и потребление“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Кристина Савова
Константин Петров Касабов
 • Име на докторанта
  Константин Петров Касабов
 • Тема на дисертацията
  „Дигиталната рисунка като визуална и концептуална основа на дизайна в края на 20-ти и началото на 21-ви век“
 • Научен ръководител
  проф. д-р Борис Сергинов
Елиса Никола
 • Име на докторанта
  Елиса Никола
 • Тема на дисертацията
  „Визуалната култура, визуалната комуникация и дигиталната култура като интердисциплинарни мостове между традиция и иновация“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Ралица Стефанова
Милена Иванова Начева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

  

Председател на Научното жури:
доц. д-р Яна Дворецка – НБУНАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Яна Дворецка - НБУ - рецензия
2. доц. д-р Ралица Стефанова - НБУ - становище
3. проф. д-р Мария Бочева-Блажева - ТК "Любен Гройс" - рецензия
4. проф. д-р Вержиния Маркарова - НХА - становище
5. проф. д-р Мариела Гемишева -НХА - становище

 • Име на докторанта
  Милена Иванова Начева
 • Тема на дисертацията
  “Конструиране и обемно моделиране в модния дизайн“
 • Научен ръководител
  проф. д-р Емилия Панайотова
 • Дата и час на защитата
  30.07.2024 / 13:00
 • Зала
  Зала 310 - I корпус
ас. Мария Николаева Миличин

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

  

Председател на Научното жури:
доц. д-р Яна Дворецка – НБУНАУЧНО ЖУРИ:
1. доц. д-р Яна Дворецка – НБУ - рецензия
2. проф. д-р Величка Минкова - НХА - рецензия
3. проф. д-р Емилия Панайотова – НБУ - становище
4. проф. Лаура Димитрова-Алтъкова, д.н. – СУ - становище
5. доц. д-р Динка Якимова-Касабова - АМТИИ - становище

 • Име на докторанта
  ас. Мария Николаева Миличин
 • Тема на дисертацията
  „Дизайнерски методи в изграждането на уеб пространство“
 • Научен ръководител
  проф. д-р Елена Тодорова
 • Дата и час на защитата
  09.04.2024 / 13:00
 • Зала
  Зала 111 - II корпус

Прикачени файлове

Халед Ахмад Сабра

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,

област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

 

Председател на Научното жури: 

доц. д-р Кристина Савова - НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. д-р Борис Сергинов – НБУ – рецензия
2. проф. Свилен Стефанов, д.н. – НХА – рецензия
3. доц. д-р Кристина Савова – НБУ - становище
4. проф. д-р Бисера Вълева – СУ - становище
5. доц. д-р Бойка Доневска – НХА - становище 

 • Име на докторанта
  Халед Ахмад Сабра
 • Тема на дисертацията
  „Развитие на композицията и цветовата среда в класическия и съвременен интериорен дизайн"
 • Научен ръководител
  проф. д-р Борис Сергинов
 • Дата и час на защитата
  12.03.2024 / 13:00
 • Зала
  Зала 310 - I корпус

Прикачени файлове - научен ръководител

Николай Красимиров Пачев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

 

Председател на Научното жури: 
доц. д-р Калина Христова – НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:
1. доц. д-р Калина Христова – НБУ – рецензия
2. доц. д-р Динка Якимова-Касабова – АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“ – рецензия
3. проф. д-р Емилия Панайотова – НБУ - становище
4. проф. д-р Мария Бочева-Блажева – ЮЗУ "Неофит Рилски" - становище
5. проф. д-р Мариела Гемишева – НХА - становище

 

 • Име на докторанта
  Николай Красимиров Пачев
 • Тема на дисертацията
  „Дизайн проект - съвременни похвати на проектиране в модата“
 • Научен ръководител
  проф. д-р Елена Тодорова
 • Дата и час на защитата
  02.11.2023 / 11:00
 • Зала
  Зала 214 - 1 корпус

Прикачени файлове

гл. ас. д-р Биляна Атанасова Калоянова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на научната степен „доктор на науките“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Иво Попов – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Иво Попов - НБУ - рецензия
2. проф. д-р Моника Попова - НБУ - рецензия
3. проф. д-р Анна Цоловска - СУ - рецензия
4. доц. д-р Кристина Савова - НБУ - становище
5. проф. Лаура Димитрова-Алтъкова, д.н. - СУ - становище
6. проф. д-р Бисера Вълева-Георгиева – СУ - становище
7. доц. д-р Мариела Гемишева - НХА - становище

 

 • Име на докторанта
  гл. ас. д-р Биляна Атанасова Калоянова
 • Тема на дисертацията
  „Основни творчески и концептуални подходи в системата на интериорния дизайн през XX и XXI век“
 • Научен ръководител
  -
 • Дата и час на защитата
  14.07.2023 / 10:00
 • Зала
  Зала 110 - 2 корпус

Прикачени файлове

Ариана Джони

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

 

Председател на Научното жури: 
доц. д-р Кристина Савова – НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:
1. доц. д-р Кристина Савова – НБУ – рецензия
2. проф. д-р Мария Блажева - ЮЗУ - рецензия
3. доц. д-р Ралица Стефанова – НБУ - становище
4. проф. д-р Бисера Вълева – СУ - становище
5. проф. д-р Анна Цоловска – СУ - становище

 • Име на докторанта
  Ариана Джони
 • Тема на дисертацията
  „Ролята на дизайна и естетиката за определяне на модните стилове“
 • Научен ръководител
  проф. д-р Елена Тодорова
 • Дата и час на защитата
  12.06.2023 / 15:30
 • Зала
  502 - 2 корпус

Прикачени файлове - научен ръководител

ас. Руслан Георгиев Лозев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

 

Председател на Научното жури: 
доц. д-р Моника Попова – НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:
1. доц. д-р Моника Попова – НБУ – рецензия
2. проф. д. изк. Свилен Стефанов – НХА - рецензия
3. проф. д-р Борис Сергинов – НБУ - становище
4. доц. д-р Димитър Добревски – НХА - становище
5. доц. Станко Войков – НХА - становище

 • Име на докторанта
  ас. Руслан Георгиев Лозев
 • Тема на дисертацията
  “Идеи, материали и процеси в съвременното изкуство и дизайн в България“
 • Научен ръководител
  проф. д-р Борис Сергинов
 • Дата и час на защитата
  25.02.2021 / 13:00
 • Зала
  110 - 2 корпус

Прикачени файлове

ас. Стоян Василев Бунджулов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

 

Председател на Научното жури:
доц. д-р Елена Тодорова – НБУ 

 

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Елена Тодорова – НБУ – рецензия
2. доц. д-р Анна Цоловска – СУ - рецензия
3. проф. д-р Борис Сергинов – НБУ - становище
4. проф. д-р Николай Младенов – НХА - становище
5. доц. Станко Войков – НХА - становище

 • Име на докторанта
  ас. Стоян Василев Бунджулов
 • Тема на дисертацията
  „Дигиталните медии като фактор за промяна на модната индустрия“
 • Научен ръководител
  проф. д-р Борис Сергинов
 • Дата и час на защитата
  12.12.2018 / 13:30
 • Зала
  Семинарна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове

Биляна Валентинова Стоименова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

 

Председател на Научното жури:
доц. д-р Ралица Стефанова - НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Ралица Стефанова - НБУ – рецензия
2. доц. Станко Войков – НХА – рецензия
3. проф. д-р Борис Сергинов – НБУ – становище
4. проф. д-р Орлин Дворянов – СУ – становище
5. доц. д-р Анна Цоловска – СУ - становище

 • Име на докторанта
  Биляна Валентинова Стоименова
 • Тема на дисертацията
  „Дизайн на печатните издания в България в края на 19 и началото на 20 век (1878-1944г.)“
 • Научен ръководител
  проф. д-р Борис Сергинов
 • Дата и час на защитата
  08.06.2018 / 10:00
 • Зала
  зала 111 – 2 корпус

Прикачени файлове

Динка Жорова Якимова-Касабова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

 

Председател на Научното жури:
проф. д-р Емилия Панайотова - НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. д-р Емилия Панайотова - НБУ – рецензия
2. проф. Анна Бояджиева – НХА - рецензия
3. проф. д-р Бисера Вълева – СУ - становище
4. доц. д-р Анна Цоловска – СУ - становище
5. доц. Елена Тодорова – НБУ - становище 

 • Име на докторанта
  Динка Жорова Якимова-Касабова
 • Тема на дисертацията
  „Дрехата под влияние на пространството“
 • Научен ръководител
  доц. Елена Тодорова
 • Дата и час на защитата
  12.06.2018 / 10:00
 • Зала
  зала 501 - 2 корпус

Прикачени файлове

доц. Елена Георгиева Тодорова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

 

Председател на Научното жури:
проф. д-р Борис Кирилов Сергинов – НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. д-р Борис Кирилов Сергинов – НБУ – рецензия
2. проф. д-р Бисера Василева Вълева – СУ – рецензия
3. проф. д-р Емилия Кирилова Панайотова – НБУ – становище
4. доц. д-р Анна Илчева Цоловска – СУ – становище
5. доц. Станко Славчев Войков – НХА – становище

 • Име на докторанта
  доц. Елена Георгиева Тодорова
 • Тема на дисертацията
  „Символ и функционалност в дизайна на монети“
 • Научен ръководител
  проф. д-р Емилия Панайотова
 • Дата и час на защитата
  22.05.2018 / 10:00
 • Зала
  зала 405 – I корпус

Прикачени файлове

Евелина Емилова Гебрева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
проф. д-р Борис Сергинов – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. д-р Борис Сергинов – НБУ – рецензия
2. проф. Анна Бояджиева – НХА – рецензия
3. проф. д. изк. Свилен Стефанов – НХА - становище
4. проф. д-р Емилия Панайотова - НБУ - становище
5. доц. д-р Анна Цоловска – СУ - становище

 • Име на докторанта
  Евелина Емилова Гебрева
 • Тема на дисертацията
  „Развитие и тенденции в дизайна на интериорния текстил в Европа и Северна Америка от 1914 до 1990 година“
 • Научен ръководител
  проф. д-р Емилия Панайотова
 • Дата и час на защитата
  21.09.2017 / 10:00
 • Зала
  зала 502 - 2 корпус

Прикачени файлове

арх. Иван Русков Лапатов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
проф. д-р Борис Сергинов – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. д-р Борис Сергинов – НБУ  - рецензия
2. проф. д-р Орлин Дворянов – СУ - рецензия
3. проф. д-р Бисера Вълева – СУ - становище
4. доц. Банко Банков – НБУ - становище
5. доц. Станко Войков – НХА - становище

 • Име на докторанта
  арх. Иван Русков Лапатов
 • Тема на дисертацията
  „РЕ-ДЕФИНИРАНЕ - подразделяне и свързване на различните видове изразяване в дизайна и архитектурата“
 • Научен ръководител
  доц. Банко Банков
 • Дата и час на защитата
  20.04.2017 / 13:00
 • Зала
  Заседателна зала 20 - I корпус

Прикачени файлове

арх. Борислав Еромир Мартинс Виана

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. Банко Банков – НБУ
2. проф. д. изк. Петер Цанев – НХА
3. доц. д-р Борис Сергинов - НБУ
4. проф. д-р Бисера Вълева - СУ
5. доц. Станко Войков – НХА

 • Име на докторанта
  арх. Борислав Еромир Мартинс Виана
 • Тема на дисертацията
  “Графично изображение и архитектурна среда - взаимоотношения, въздействие и възприятие”
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Сергинов
 • Дата и час на защитата
  18.03.2016 / 11:30
 • Зала
  Галерия УниАрт

Прикачени файлове

ас. Иво Николаев Попов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Емилия Панайотова – НБУ
2. проф. д. изк. Свилен Стефанов – НХА
3. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ
4. проф. д. изк. Петер Цанев – НХА
5. проф. д-р Николай Младенов – НХА


 • Име на докторанта
  ас. Иво Николаев Попов
 • Тема на дисертацията
  „Универсални модулни конструкции в съвременния експозиционен дизайн“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Сергинов
 • Дата и час на защитата
  16.02.2016 / 11:30
 • Зала
  Зала 20 - I корпус

Прикачени файлове

доц. д-р Саша Симеонова Лозанова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на научната степен „доктор на науките“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. Валентин Ангелов, д.н – БАН - рецензия
2. проф. Свилен Стефанов, д.н. - НХА - рецензия
3. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ - рецензия
4. проф. д-р Ирина Генова - НБУ - становище
5. проф. д-р Бисера Вълева - СУ „Св. Кл. Охридски“ - становище
6. доц. Банко Банков – НБУ - становище
7. доц. Незабравка Иванова, д.н. - НХА - становище

 • Име на докторанта
  доц. д-р Саша Симеонова Лозанова
 • Тема на дисертацията
  “ИЗКУСТВОТО В ДИЗАЙНА (Европейска архитектура, интериорна среда и изделия на дизайна 1830 – 2000 г.)“
 • Научен ръководител
  -
 • Дата и час на защитата
  25.06.2015 / 11:00
 • Зала
  Галерия УниАрт

Прикачени файлове

Росица Ангелова Рангелова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  - рецензия
2. проф. Свилен Стефанов, д.н. – НХА - рецензия
3. проф. Майа Богданова – НХА - становище
4. доц. Валентин Савчев – НБУ - становище
5. доц. Станко Войков – НХА - становище

 

 

 • Име на докторанта
  Росица Ангелова Рангелова
 • Тема на дисертацията
  „Концепции при проектиране на детското облекло“
 • Научен ръководител
  проф. Майя Богданова
 • Дата и час на защитата
  20.01.2015 / 10:30
 • Зала
  галерия УниАрт

Прикачени файлове

ас. Биляна Атанасова Калоянова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  - рецензия
2. проф. д-р Орлин Дворянов – СУ - рецензия
3. проф. Свилен Стефанов, д.н. – НХА - становище
4. доц. д-р Емилия Панайотова – НБУ - становище
5. доц. Станко Войков – НХА - становище

 • Име на докторанта
  ас. Биляна Атанасова Калоянова
 • Тема на дисертацията
  „Концептуален дизайн. Нови тенденции и практики”
 • Научен ръководител
  доц. д-р Емилия Панайотова
 • Дата и час на защитата
  21.07.2014 / 10:00
 • Зала
  зала 505 - II корпус

Прикачени файлове

арх. Гергана Наскова Стефанова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Кирилов Сергинов – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  - рецензия
2. проф. Георги Гиков – НХА - рецензия
3. проф. Свилен Стефанов, д.н. – НХА - становище
4. доц. д-р Анна Аврамова – НБУ - становище
5. доц. Мирян Мирянов - НХА - становище

 • Име на докторанта
  арх. Гергана Наскова Стефанова
 • Тема на дисертацията
  „Дизайн чрез светлина на архитектурното пространство“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Анна Аврамова
 • Дата и час на защитата
  18.07.2014 / 11:00
 • Зала
  галерия УниАрт

Прикачени файлове

ас. Светослав Тодоров Анев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
проф. Екатерина Русинова-Христова – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. Екатерина Русинова-Христова – НБУ - рецензия
2. проф. Георги Гиков – НХА - рецензия
3. проф. д-р арх. Николай Тулешков – ВСУ „Любен Каравелов“ - становище
4. доц. д-р Магдалена Серафимова-Лазарова – НХА- становище
5. доц. Банко Йорданов Банков – НБУ  - становище

 • Име на докторанта
  ас. Светослав Тодоров Анев
 • Тема на дисертацията
  „Развитие на продуктовия дизайн в съвременния жилищен интериор – мебели за седене”
 • Научен ръководител
  доц. Банко Банков
 • Дата и час на защитата
  21.03.2014 / 15:00
 • Зала
  зала 703 - II корпус

Прикачени файлове

ас. Явор Христов Жаблянов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. Банко Банков – НБУ  

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. Банко Банков – НБУ - рецензия
2. доц. д-р Милена Лазарова–Мицева – ТУ София - рецензия
3. проф. Георги Гиков – НХА - становище
4. доц. д-р Анна Аврамова – НБУ - становище
5. доц. Мирян Мирянов – НХА  - становище

 • Име на докторанта
  ас. Явор Христов Жаблянов
 • Тема на дисертацията
  “Светлината – основно изразно средство в компютърната триизмерна визуализация на екстериорни и интериорни пространства”
 • Научен ръководител
  доц. Банко Банков
 • Дата и час на защитата
  17.12.2013 / 10:00
 • Зала
  аудитория 115 - II корпус

Прикачени файлове

Анета Петкова Риналди

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. Елена Тодорова – НБУ- рецензия
2. проф. Димитър Тасев – НХА - рецензия
3. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ - становище
4. проф. Стефан Груев – НХА - становище
5. проф. Константин Джидров - НХА - становище

 • Име на докторанта
  Анета Петкова Риналди
 • Тема на дисертацията
  „Тенденции в съвременния експозиционен дизайн, визуалните изкуства и новите технологии“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Сергинов
 • Дата и час на защитата
  18.07.2013 / 10:00
 • Зала
  аудитория 210 - I корпус

Прикачени файлове

ас. Яна Олег Дворецка

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ - рецензия
2. доц. д-р Живка Бушева – НХА - рецензия
3. проф. Анна Бояджиева – НХА - становище
4. доц. д-р Анна Цоловска – СУ - становище
5. доц. Елена Тодорова – НБУ - становище

 • Име на докторанта
  ас. Яна Олег Дворецка
 • Тема на дисертацията
  “Облеклото като знак за идентичност”
 • Научен ръководител
  доц. Елена Тодорова
 • Дата и час на защитата
  15.07.2013 / 10:00
 • Зала
  аудитория 310 - I корпус

Прикачени файлове

Румяна Секулова Крумова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. Елена Тодорова – НБУ - рецензия
2. проф. д-р Нина Христова – ЮЗУ - рецензия
3. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ - становище
4. доц. д-р Саша Лозанова – ЛТУ - становище
5. доц. Станко Войков – НХА - становище

 • Име на докторанта
  Румяна Секулова Крумова
 • Тема на дисертацията
  “Рисуването като средство за визуализация и развитие на архитектурна идея“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Сергинов
 • Дата и час на защитата
  10.07.2013 / 10:00
 • Зала
  аудитория 310 - I корпус

Прикачени файлове

доц. Емилия Кирилова Панайотова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. Елена Тодорова – НБУ - рецензия
2. доц. д-р Анна Цоловска – СУ - рецензия
3. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ - становище
4. проф. д-р Бисера Вълева – СУ - становище
5. доц. Незабравка Иванова, д.н. – НХА - становище

 • Име на докторанта
  доц. Емилия Кирилова Панайотова
 • Тема на дисертацията
  “Природни форми и дизайн. Системен подход при изграждане на жизнената среда“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Сергинов
 • Дата и час на защитата
  09.07.2013 / 10:00
 • Зала
  аудитория 310 - I корпус

Прикачени файлове

ас. Кристина Георгиева Савова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. Йорданка Чернаева – НБУ  

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. Йорданка Чернаева – НБУ - рецензия
2. проф. д-р Пенка Димитрова – ТУ - рецензия
3. доц. д-р Магдалена Серафимова-Лазарова – НХА - становище
4. доц. Анна Аврамова – НХА - становище
5. доц. Емилия Панайотова – НБУ - становище

 • Име на докторанта
  ас. Кристина Георгиева Савова
 • Тема на дисертацията
  „Модни стилове и конструкции от Уърт до Диор (1850 – 1950 г.)“
 • Научен ръководител
  доц. Елена Тодорова
 • Дата и час на защитата
  05.07.2013 / 12:30
 • Зала
  аудитория 207 - I корпус

Прикачени файлове

ас. Незабравка Стефанова Попова-Недялкова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”

ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ - рецензия
2. проф. Майа Богданова – НХА - рецензия
3. доц. Емилия Панайотова – НБУ - становище
4. доц. д-р Магдалена Серафимова-Лазарова – НХА - становище
5. доц. д-р Живка Бушева – НХА - становище


 

 • Име на докторанта
  ас. Незабравка Стефанова Попова-Недялкова
 • Тема на дисертацията
  “Пропорции и системи за конструиране – основа за формоизграждане на облеклото”
 • Научен ръководител
  доц. Емилия Панайотова
 • Дата и час на защитата
  29.05.2013 / 11:20
 • Зала
  аудитория 607 - 2 корпус

Прикачени файлове

ас. Софрони Георгиев Върбев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”

ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ - рецензия
2. проф. Георги Гиков – НХА - рецензия
3. доц. Банко Банков - НБУ - становище
4. доц. Мирян Мирянов – НХА - становище
5. доц. Станко Войков – НХА - становище


 • Име на докторанта
  ас. Софрони Георгиев Върбев
 • Тема на дисертацията
  “Корпоративната идентичност в интериора”
 • Научен ръководител
  доц. Станко Войков
 • Дата и час на защитата
  22.02.2013 / 14:30
 • Зала
  аудитория 131 - 1 корпус

Прикачени файлове

гл. ас. Румяна Божидарова Стефанова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”

ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
проф. Мария Попова, д.н. – НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:


1. проф. Мария Попова, д.н. – НБУ - рецензия
2. проф. д. изк. Свилен Стефанов – НХА - рецензия
3. проф. Евгений Николов, д.н. – НБУ - становище
4. доц. д-р Анна Цоловска – СУ - становище
5. доц. Станко Войков – НХА - становище

 

 • Име на докторанта
  гл. ас. Румяна Божидарова Стефанова
 • Тема на дисертацията
  „Иконичните знаци в информатиката: отношението между Интернет и графичната ІТ изразност“
 • Научен ръководител
  проф. Евгений Николов, д.н
 • Дата и час на защитата
  20.09.2012 / 14:00
 • Зала
  аудитория 131 - 1 корпус

Прикачени файлове

ас. Яна Стефанова Василева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
област на висше образование 8. „Изкуства”

ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ - рецензия
2. проф. Тодор Варджиев – НХА - рецензия
3. доц. Незабравка Иванова, д.н. – НХА - становище
4. доц. д-р Живка Бушева – НХА – становище
5. доц. Елена Тодорова – НБУ – становище

 • Име на докторанта
  ас. Яна Стефанова Василева
 • Тема на дисертацията
  „Приложение на графичния дизайн за нуждите на модната индустрия“
 • Научен ръководител
  доц. Емилия Панайотова
 • Дата и час на защитата
  28.06.2012 / 11:20
 • Зала
  аудитория 131 - 1 корпус

Прикачени файлове