facebook

ДепартаментДизайн

Дипломиране

 

Защита на дипломни тези на дипломанти

от

 

БП „Интериорен дизайн“ и МП „Пространствен дизайн“

 

Дата: 24.06.2024 г., понеделник

Място на провеждане: зала 304 ІІ корпус

Час: от 09:40 ч. до 16:10 ч.

 

Изпитна комисия

Председател – доц. д-р Софрони Върбев

Членове:

доц. д-р Иванка Добрева-Драгостинова

гл. ас. д-р Явор Жаблянов

 

***

 

Държавен изпит на дипломанти

от

 

БП „Интериорен дизайн“

 

Дата: 24.06.2024 г., понеделник

Място на провеждане: зала 409 ІІ корпус

Час: от 09:40 ч. до 12:50 ч.

 

Изпитна комисия

Председател – доц. д-р Светослав Анев

Членове:

доц. д-р Ралица Стефанова

гл. ас. д-р Евелина Гебрева

 

***

 

Защита на дипломни тези на дипломанти

от

 

БП „Мода“

 

Дата: 24.06.2024 г., понеделник

Място на провеждане: зала 310 ІІ корпус

Час: от 09:40 ч. до 11:10 ч.

 

Изпитна комисия

Председател – доц. д-р Яна Дворецка

Членове:

доц. д-р Кристина Савова

гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова

 

 

***

 

 

Защита на дипломни тези на дипломанти

от

 

БП „Уеб дизайн и графична реклама“

 

Дата: 24.06.2024 г., понеделник

Място на провеждане: зала 704 ІІ корпус

Час: от 09:40 ч. до 10:25 ч.

 

Изпитна комисия

Председател – доц. д-р Георги Петров

Членове:

проф. д-р Елена Тодорова

ас. д-р Петко Якимов

 

***

 

Държавен изпит на дипломанти

от

 

БП „Уеб дизайн и графична реклама“

 

Дата: 25.04.2024 г., четвъртък

Място на провеждане: зала 704 ІІ корпус

Час: от 10:25 ч. до 13:45 ч.

 

Изпитна комисия

Председател – доц. д-р Георги Петров

Членове:

проф. д-р Елена Тодорова

ас. д-р Петко Якимов

 

***

 

 организатор: Емилия Борисова - секретар-специалист

 

 

***

 

 ДЕПАРТАМЕНТ „ДИЗАЙН“

 

ГРАФИК

 НА СЕСИИТЕ

ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА БАКАЛАВЪРСКИ
И МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ БП „МОДА“, БП „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“,
БП „УЕБ ДИЗАЙН И ГРАФИЧНА РЕКЛАМА“, МП „МОДА И БИЗНЕС СТРАТЕГИИ“, МП „СТАЙЛИНГ“, МП „МОДА, СТАЙЛИНГ И БИЗНЕС СТРАТЕГИИ“, МП „ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН“, МП „ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН ЗА ИНТЕРИОР“ и МП „ДИЗАЙН НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ И УЕБ САЙТОВЕ“

 

2023/2024 учебна година

 

 

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА: МЕСЕЦ НОЕМВРИ

 • 30.11.2023 г., четвъртък - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“, МП „Мода, стайлинг и бизнес стратегии“

Подаване на документи:

- за защити - заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD);

- за държавни изпити – заявления и общи справки.

- до 20 октомври 2023 г.

 

 • 30.11.2023 г., четвъртък - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“ и МП „Продуктов дизайн за интериор“

Подаване на документи:

- за защити - заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD);

- за държавни изпити – заявления и общи справки.

- до 20 октомври 2023 г.

 

 • 30.11.2023 г., четвъртък - БП „Уеб дизайн и графична реклама“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

Подаване на документи:

- за защити - заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD);

- за държавни изпити – заявления и общи справки.

- до 20 октомври 2023 г.

 

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА: МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

 • 12.02.2024 г., понеделник - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“, МП „Мода, стайлинг и бизнес стратегии“

Подаване на документи:

- за защити - заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD);

- за държавни изпити – заявления и общи справки.

- до 3 януари 2024 г.

 

 • 12.02.2024 г., понеделник - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“ и МП „Продуктов дизайн за интериор“

Подаване на документи:

- за защити - заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD);

- за държавни изпити – заявления и общи справки.

- до 3 януари 2024 г.

 

 • 12.02.2024 г., понеделник - БП „Уеб дизайн и графична реклама“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

Подаване на документи:

- за защити - заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD);

- за държавни изпити – заявления и общи справки.

- до 3 януари 2024 г.

 

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА: МЕСЕЦ АПРИЛ

 • 25.04.2024 г., четвъртък - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“, МП „Мода, стайлинг и бизнес стратегии“

Подаване на документи:

- за защити - заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD);

- за държавни изпити – заявления и общи справки.

- до 11 март 2024 г.

 

 • 25.04.2024 г., четвъртък - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“ и МП „Продуктов дизайн за интериор“

Подаване на документи:

- за защити - заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD);

- за държавни изпити – заявления и общи справки.

- до 11 март 2024 г.

 

 • 25.04.2024 г., четвъртък - БП „Уеб дизайн и графична реклама“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

Подаване на документи:

- за защити - заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD);

- за държавни изпити – заявления и общи справки.

- до 11 март 2024 г.

 

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА: МЕСЕЦ ЮНИ

 • 24.06.2024 г., понеделник - БП „Мода“, МП „Мода и бизнес стратегии“, МП „Стайлинг“, МП „Мода, стайлинг и бизнес стратегии“

Подаване на документи:

- за защити - заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD);

- за държавни изпити – заявления и общи справки.

- до 8 май 2024 г.

 

 • 24.06.2024 г., понеделник - БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“ и МП „Продуктов дизайн за интериор“

Подаване на документи:

- за защити - заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD);

- за държавни изпити – заявления и общи справки.

- до 8 май 2024 г.

 

 • 24.06.2024 г., понеделник - БП „Уеб дизайн и графична реклама“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“

Подаване на документи:

- за защити - заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD);

- за държавни изпити – заявления и общи справки.

- до 8 май 2024 г.

 

 

СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА (за всички програми на департамент „Дизайн“): МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (25.09.2024 г., сряда)

 

Подаване на документи:

- за защити - заявления, общи справки и портфолио (1 бр. + 2 CD);

- за държавни изпити – заявления и общи справки.

- до 9 август 2024 г.

 

 

Забележки:

 

- Подаване на документи и консултации – при секретар-специалист.


- Такса за явяване на защита:

 • чрез бакалавърска теза – 100 лв.
 • чрез магистърска теза 150 лв.

Таксата се заплаща се до 10 дни преди датата на защитата в касата на университета или по банков път.

 

- Портфолиото се предава в едно хартиено копие и две копия на електронен носител (CD).