ДепартаментДизайн

Докторанти

Милена Иванова Начева
 • Име на докторанта
  Милена Иванова Начева
 • Тема на дисертацията
  “Конструиране и обемно моделиране в модния дизайн“
 • Научен ръководител
  доц. Елена Тодорова
Динка Жорова Якимова-Касабова
 • Име на докторанта
  Динка Жорова Якимова-Касабова
 • Тема на дисертацията
  „Дрехата под влияние на пространството“
 • Научен ръководител
  доц. Елена Тодорова
ас. Николай Красимиров Пачев
 • Име на докторанта
  ас. Николай Красимиров Пачев
 • Тема на дисертацията
  „Дизайн проект - съвременни похвати на проектиране в модата“
 • Научен ръководител
  доц. Елена Тодорова
Евелина Емилова Гебрева
 • Име на докторанта
  Евелина Емилова Гебрева
 • Тема на дисертацията
  „Развитие и тенденции в дизайна на интериорния текстил в Европа и Северна Америка от 1914 до 1990 година“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Емилия Панайотова
Биляна Валентинова Стоименова
 • Име на докторанта
  Биляна Валентинова Стоименова
 • Тема на дисертацията
  „Дизайн на печатните издания в България в края на 19 и началото на 20 век (1878-1944г.)“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Сергинов
доц. Елена Георгиева Тодорова
 • Име на докторанта
  доц. Елена Георгиева Тодорова
 • Тема на дисертацията
  „Символ и функционалност в дизайна на монети“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Емилия Панайотова
доц. Банко Йорданов Банков
 • Име на докторанта
  доц. Банко Йорданов Банков
 • Тема на дисертацията
  "Кухнята като основна функция на жилищния интериор. Форми и начини на осъществяване"
 • Научен ръководител
  проф. Георги Гиков
Халед Ахмад Сабра
 • Име на докторанта
  Халед Ахмад Сабра
 • Тема на дисертацията
  „Развитие на композицията и цветовата среда в класическия и съвременен интериор”
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Сергинов
арх. Иван Русков Лапатов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
проф. д-р Борис Сергинов – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. д-р Борис Сергинов – НБУ  - рецензия
2. проф. д-р Орлин Дворянов – СУ - рецензия
3. проф. д-р Бисера Вълева – СУ - становище
4. доц. Банко Банков – НБУ - становище
5. доц. Станко Войков – НХА - становище

 • Име на докторанта
  арх. Иван Русков Лапатов
 • Тема на дисертацията
  „РЕ-ДЕФИНИРАНЕ - подразделяне и свързване на различните видове изразяване в дизайна и архитектурата“
 • Научен ръководител
  доц. Банко Банков
 • Дата и час на защитата
  20.04.2017 / 13:00
 • Зала
  Заседателна зала 20 - I корпус

Прикачени файлове

Борислав Еромир Мартинс Виана

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. Банко Банков – НБУ
2. проф. д. изк. Петер Цанев – НХА
3. доц. д-р Борис Сергинов - НБУ
4. проф. д-р Бисера Вълева - СУ
5. доц. Станко Войков – НХА

 • Име на докторанта
  Борислав Еромир Мартинс Виана
 • Тема на дисертацията
  “Графично изображение и архитектурна среда - взаимоотношения, въздействие и възприятие”
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Сергинов
 • Дата и час на защитата
  18.03.2016 / 11:30
 • Зала
  Галерия УниАрт

Прикачени файлове

ас. Иво Николаев Попов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Емилия Панайотова – НБУ
2. проф. д. изк. Свилен Стефанов – НХА
3. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ
4. проф. д. изк. Петер Цанев – НХА
5. проф. д-р Николай Младенов – НХА


 • Име на докторанта
  ас. Иво Николаев Попов
 • Тема на дисертацията
  „Универсални модулни конструкции в съвременния експозиционен дизайн“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Сергинов
 • Дата и час на защитата
  16.02.2016 / 11:30
 • Зала
  Зала 20 - I корпус

Прикачени файлове

доц. д-р Саша Симеонова Лозанова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на научната степен „доктор на науките“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. Валентин Ангелов, д.н – БАН - рецензия
2. проф. Свилен Стефанов, д.н. - НХА - рецензия
3. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ - рецензия
4. проф. д-р Ирина Генова - НБУ - становище
5. проф. д-р Бисера Вълева - СУ „Св. Кл. Охридски“ - становище
6. доц. Банко Банков – НБУ - становище
7. доц. Незабравка Иванова, д.н. - НХА - становище

 • Име на докторанта
  доц. д-р Саша Симеонова Лозанова
 • Тема на дисертацията
  “ИЗКУСТВОТО В ДИЗАЙНА (Европейска архитектура, интериорна среда и изделия на дизайна 1830 – 2000 г.)“
 • Научен ръководител
  -
 • Дата и час на защитата
  25.06.2015 / 11:00
 • Зала
  Галерия УниАрт

Прикачени файлове

Росица Ангелова Рангелова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  - рецензия
2. проф. Свилен Стефанов, д.н. – НХА - рецензия
3. проф. Майа Богданова – НХА - становище
4. доц. Валентин Савчев – НБУ - становище
5. доц. Станко Войков – НХА - становище

 

 

 • Име на докторанта
  Росица Ангелова Рангелова
 • Тема на дисертацията
  „Концепции при проектиране на детското облекло“
 • Научен ръководител
  проф. Майя Богданова
 • Дата и час на защитата
  20.01.2015 / 10:30
 • Зала
  галерия УниАрт

Прикачени файлове

ас. Биляна Атанасова Калоянова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  - рецензия
2. проф. д-р Орлин Дворянов – СУ - рецензия
3. проф. Свилен Стефанов, д.н. – НХА - становище
4. доц. д-р Емилия Панайотова – НБУ - становище
5. доц. Станко Войков – НХА - становище

 • Име на докторанта
  ас. Биляна Атанасова Калоянова
 • Тема на дисертацията
  „Концептуален дизайн. Нови тенденции и практики”
 • Научен ръководител
  доц. д-р Емилия Панайотова
 • Дата и час на защитата
  21.07.2014 / 10:00
 • Зала
  зала 505 - II корпус

Прикачени файлове

арх. Гергана Наскова Стефанова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Кирилов Сергинов – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  - рецензия
2. проф. Георги Гиков – НХА - рецензия
3. проф. Свилен Стефанов, д.н. – НХА - становище
4. доц. д-р Анна Аврамова – НБУ - становище
5. доц. Мирян Мирянов - НХА - становище

 • Име на докторанта
  арх. Гергана Наскова Стефанова
 • Тема на дисертацията
  „Дизайн чрез светлина на архитектурното пространство“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Анна Аврамова
 • Дата и час на защитата
  18.07.2014 / 11:00
 • Зала
  галерия УниАрт

Прикачени файлове

ас. Светослав Тодоров Анев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
проф. Екатерина Русинова-Христова – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. Екатерина Русинова-Христова – НБУ - рецензия
2. проф. Георги Гиков – НХА - рецензия
3. проф. д-р арх. Николай Тулешков – ВСУ „Любен Каравелов“ - становище
4. доц. д-р Магдалена Серафимова-Лазарова – НХА- становище
5. доц. Банко Йорданов Банков – НБУ  - становище

 • Име на докторанта
  ас. Светослав Тодоров Анев
 • Тема на дисертацията
  „Развитие на продуктовия дизайн в съвременния жилищен интериор – мебели за седене”
 • Научен ръководител
  доц. Банко Банков
 • Дата и час на защитата
  21.03.2014 / 15:00
 • Зала
  зала 703 - II корпус

Прикачени файлове

ас. Явор Христов Жаблянов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. Банко Банков – НБУ  

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. Банко Банков – НБУ - рецензия
2. доц. д-р Милена Лазарова–Мицева – ТУ София - рецензия
3. проф. Георги Гиков – НХА - становище
4. доц. д-р Анна Аврамова – НБУ - становище
5. доц. Мирян Мирянов – НХА  - становище

 • Име на докторанта
  ас. Явор Христов Жаблянов
 • Тема на дисертацията
  “Светлината – основно изразно средство в компютърната триизмерна визуализация на екстериорни и интериорни пространства”
 • Научен ръководител
  доц. Банко Банков
 • Дата и час на защитата
  17.12.2013 / 10:00
 • Зала
  аудитория 115 - II корпус

Прикачени файлове

Анета Петкова Риналди

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. Елена Тодорова – НБУ- рецензия
2. проф. Димитър Тасев – НХА - рецензия
3. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ - становище
4. проф. Стефан Груев – НХА - становище
5. проф. Константин Джидров - НХА - становище

 • Име на докторанта
  Анета Петкова Риналди
 • Тема на дисертацията
  „Тенденции в съвременния експозиционен дизайн, визуалните изкуства и новите технологии“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Сергинов
 • Дата и час на защитата
  18.07.2013 / 10:00
 • Зала
  аудитория 210 - I корпус

Прикачени файлове

ас. Яна Олег Дворецка

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ - рецензия
2. доц. д-р Живка Бушева – НХА - рецензия
3. проф. Анна Бояджиева – НХА - становище
4. доц. д-р Анна Цоловска – СУ - становище
5. доц. Елена Тодорова – НБУ - становище

 • Име на докторанта
  ас. Яна Олег Дворецка
 • Тема на дисертацията
  “Облеклото като знак за идентичност”
 • Научен ръководител
  доц. Елена Тодорова
 • Дата и час на защитата
  15.07.2013 / 10:00
 • Зала
  аудитория 310 - I корпус

Прикачени файлове

Румяна Секулова Крумова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. Елена Тодорова – НБУ - рецензия
2. проф. д-р Нина Христова – ЮЗУ - рецензия
3. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ - становище
4. доц. д-р Саша Лозанова – ЛТУ - становище
5. доц. Станко Войков – НХА - становище

 • Име на докторанта
  Румяна Секулова Крумова
 • Тема на дисертацията
  “Рисуването като средство за визуализация и развитие на архитектурна идея“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Сергинов
 • Дата и час на защитата
  10.07.2013 / 10:00
 • Зала
  аудитория 310 - I корпус

Прикачени файлове

доц. Емилия Кирилова Панайотова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. Елена Тодорова – НБУ - рецензия
2. доц. д-р Анна Цоловска – СУ - рецензия
3. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ - становище
4. проф. д-р Бисера Вълева – СУ - становище
5. доц. Незабравка Иванова, д.н. – НХА - становище

 • Име на докторанта
  доц. Емилия Кирилова Панайотова
 • Тема на дисертацията
  “Природни форми и дизайн. Системен подход при изграждане на жизнената среда“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Сергинов
 • Дата и час на защитата
  09.07.2013 / 10:00
 • Зала
  аудитория 310 - I корпус

Прикачени файлове

ас. Кристина Георгиева Савова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”
ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. Йорданка Чернаева – НБУ  

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. Йорданка Чернаева – НБУ - рецензия
2. проф. д-р Пенка Димитрова – ТУ - рецензия
3. доц. д-р Магдалена Серафимова-Лазарова – НХА - становище
4. доц. Анна Аврамова – НХА - становище
5. доц. Емилия Панайотова – НБУ - становище

 • Име на докторанта
  ас. Кристина Георгиева Савова
 • Тема на дисертацията
  „Модни стилове и конструкции от Уърт до Диор (1850 – 1950 г.)“
 • Научен ръководител
  доц. Елена Тодорова
 • Дата и час на защитата
  05.07.2013 / 12:30
 • Зала
  аудитория 207 - I корпус

Прикачени файлове

ас. Незабравка Стефанова Попова-Недялкова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”

ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ - рецензия
2. проф. Майа Богданова – НХА - рецензия
3. доц. Емилия Панайотова – НБУ - становище
4. доц. д-р Магдалена Серафимова-Лазарова – НХА - становище
5. доц. д-р Живка Бушева – НХА - становище


 

 • Име на докторанта
  ас. Незабравка Стефанова Попова-Недялкова
 • Тема на дисертацията
  “Пропорции и системи за конструиране – основа за формоизграждане на облеклото”
 • Научен ръководител
  доц. Елена Панайотова
 • Дата и час на защитата
  29.05.2013 / 11:20
 • Зала
  аудитория 607 - 2 корпус

Прикачени файлове

ас. Софрони Георгиев Върбев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”

ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ  

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ - рецензия
2. проф. Георги Гиков – НХА - рецензия
3. доц. Банко Банков - НБУ - становище
4. доц. Мирян Мирянов – НХА - становище
5. доц. Станко Войков – НХА - становище


 • Име на докторанта
  ас. Софрони Георгиев Върбев
 • Тема на дисертацията
  “Корпоративната идентичност в интериора”
 • Научен ръководител
  доц. Станко Войков
 • Дата и час на защитата
  22.02.2013 / 14:30
 • Зала
  аудитория 131 - 1 корпус

Прикачени файлове

гл. ас. Румяна Божидарова Стефанова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”

ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
проф. Мария Попова, д.н. – НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:


1. проф. Мария Попова, д.н. – НБУ - рецензия
2. проф. д. изк. Свилен Стефанов – НХА - рецензия
3. проф. Евгений Николов, д.н. – НБУ - становище
4. доц. д-р Анна Цоловска – СУ - становище
5. доц. Станко Войков – НХА - становище

 

 • Име на докторанта
  гл. ас. Румяна Божидарова Стефанова
 • Тема на дисертацията
  „Иконичните знаци в информатиката: отношението между Интернет и графичната ІТ изразност“
 • Научен ръководител
  проф. Евгений Николов, д.н
 • Дата и час на защитата
  20.09.2012 / 14:00
 • Зала
  аудитория 131 - 1 корпус

Прикачени файлове

ас. Яна Стефанова Василева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“,
научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства”

ДП "ДИЗАЙН"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов – НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р Борис Сергинов – НБУ - рецензия
2. проф. Тодор Варджиев – НХА - рецензия
3. доц. Незабравка Иванова, д.н. – НХА - становище
4. доц. д-р Живка Бушева – НХА – становище
5. доц. Елена Тодорова – НБУ – становище

 • Име на докторанта
  ас. Яна Стефанова Василева
 • Тема на дисертацията
  „Приложение на графичния дизайн за нуждите на модната индустрия“
 • Научен ръководител
  доц. Емилия Панайотова
 • Дата и час на защитата
  28.06.2012 / 11:20
 • Зала
  аудитория 131 - 1 корпус

Прикачени файлове